Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego

(grupa E) obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby szkół i placówek oświatowych z dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.


numer postępowania 1/2020

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1e148727-ab92-4130-abf3-1269cb9d6387

Dokumenty:

Ogłoszenie 599294-N-2020

SIWZ gaz 1_2020.pdf

Załacznik nr 1 do SIWZ paliwo gazowe.doc

Załacznik nr 1 do SIWZ paliwo gazowe.pdf

Załącznik nr 1a do SIWZ - formularz cenowy1a.docx

Załącznik nr 1a do SIWZ - formularz cenowy1a.pdf

Załacznik nr 2 do SIWZ paliwo gazowe.pdf

Załacznik nr 3 do SIWZ paliwo gazowe.pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ paliwo gazowe.pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ paliwo gazowe.pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ - OPZ.pdf

Załacznik nr 7 do SIWZ paliwo gazowe.docx

Załacznik nr 7 do SIWZ paliwo gazowe.pdf

 


Aktualizacja 29.10.2020 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr 1/2020 na Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby szkół i placówek oświatowych z dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w zakresie sekcji IV.6.2 (termin składania ofert).

Zmiana SIWZ w zakresie sekcji XI pkt.1,4 Termin składania ofert, otwarcia ofert ;

Zmiana załączników do SIWZ w zakresie :

załącznik nr 1A:skorygowano wartości jednostek dystrybucji zmiennej oraz szacowanego poboru paliwa gazowego poz.3,

załącznik 6: pkt. 7 dla punktu poboru 2 zmiana grupy taryfowej,

załącznik 7: dodanie do części zatytułowanej Rozliczenia pkt.4.4 grupy taryfowej W-4,zmiana części zatytułowanej Płatności terminu płatności z 14 na 21 dni

 

Odpowiedzi na pytania wykonawców:

Pobierz plik (przetarg gaz odpowiedzi na zapytania wykonawców 29_10_2020.pdf)przetarg gaz odpowiedzi na zapytania wykonawców 29_10_2020.pdf

Zmiana ogłoszenia:

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/43b07c62-76e4-4f12-9b46-c20d56826501

Zmieniony SIWZ:

Pobierz plik (poprawiony SIWZ gaz DBFO 29.10.2020.pdf)poprawiony SIWZ gaz DBFO 29.10.2020.pdf

Zmienione załączniki:

Pobierz plik (Załącznik nr 1a do SIWZ - formularz cenowy_28_10.docx)Załącznik nr 1a do SIWZ - formularz cenowy_28_10.docx

Pobierz plik (Załącznik nr 1a do SIWZ - formularz cenowy_28_10.pdf)Załącznik nr 1a do SIWZ - formularz cenowy_28_10.pdf

Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - OPZ_28_10.docx)Załącznik nr 6 do SIWZ - OPZ_28_10.docx

Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - OPZ_28_10.pdf)Załącznik nr 6 do SIWZ - OPZ_28_10.pdf

Pobierz plik (Załacznik nr 7 do SIWZ paliwo gazowe_popr 28_10.docx)Załacznik nr 7 do SIWZ paliwo gazowe_popr 28_10.docx

Pobierz plik (Załacznik nr 7 do SIWZ paliwo gazowe_popr 28_10.pdf)Załacznik nr 7 do SIWZ paliwo gazowe_popr 28_10.pdf

Pobierz plik (taryfy W5-W6 miesięcznie 2021.pdf)taryfy W5-W6 miesięcznie 2021.pdf

 

 


Aktualizacja 4.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Pobierz plik (aktualizacja.pdf)Informacja z otwarcia ofert

 

 


 

Aktualizacja 09.11.2020

Pobierz plik (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf