ikona przedstawiająca budynek

PLACÓWKI

Przedszkola 12

Szkoły podstawowe 6

Licea Ogólnokształcące 3

Technika profilowane 1

Poradnie 1

Razem 23

ikona przedstawiająca dzieci siedzące w ławce

DZIECI

Przedszkola 1 424

Szkoły podstawowe 3 563

Licea Ogólnokształcące 1 184

Technika profilowane 492

Razem 6 663ikona przedstawiająca teczkę

ETATY


Liczba etatów pedagogicznych:

Przedszkola 173,02

Szkoły podstawowe406,05

Licea Ogólnokształcące 88,65

Technika profilowane 41,38

Poradnie 21,00

Razem 730,10

Liczba etatów administracji i obsługi:

Przedszkola 165,50

Szkoły podstawowe 93,00

Licea Ogólnokształcące 24,00

Technika profilowane 10,75

Poradnie 3,50

Razem 296,75