ikona przedstawiająca budynek

PLACÓWKI

Szkoły podstawowe 6

Przedszkola 10

Licea Ogólnokształcące 2

Technika profilowane 1

Poradnie 1

Razem 20

ikona przedstawiająca dzieci siedzące w ławce

DZIECI

Szkoły podstawowe 3 323

Przedszkola 1 435

Licea Ogólnokształcące 650

Technika profilowane 431

Razem 5 839ikona przedstawiająca teczkę

ETATY

Liczba etatów pedagogicznych:

Szkoły podstawowe362,35

Przedszkola 160,44

Licea Ogólnokształcące 50,46

Technika profilowane 38,86

Poradnie 20,50

Razem 632,61

Liczba etatów administracji i obsługi:

Szkoły podstawowe 91,15

Przedszkola 146,95

Licea Ogólnokształcące 17,50

Technika profilowane 8,20

Poradnie 3,00

Razem 266,80