Postępowanie nr 5/2022 w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy PzP.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) w rozumieniu ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. Nr 716 z późn. zm.),
obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 17 placówek oświatowych Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FS%20010-022570