Postępowanie nr 4/2022 w trybie podstawowym w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwana dalej Ustawą.
Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty
bez prowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 Ustawy

Przedmiot zamówienia:
Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.


Termin wykonania zamówienia:
Od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.


Adres strony prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7a9bde6b-5a42-11ed-8832-4e4740e186ac
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-7a9bde6b-5a42-11ed-8832-4e4740e186ac

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000444080%2F01

Ogłoszenie o wyniku postępowania w BZP:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dae32c-48ec-3f5d-100a-0600107f7aa3