UWAGA: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 11:45

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000301480%2F01

Odpowiedzi na pytania wykonawców:
Odpowiedzi na pytania wykonawców 2_2021.pdf

Zaktualizowane dokumenty:
2021_BZP 00301480_01_zmiana ogłoszenia.pdf
SWZ_2_2021_gaz_zm1.docx
SWZ_2_2021_gaz_zm1.pdf.docx
Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ_gaz_zm1.pdf
Załącznik nr 7 do SWZ ppu_paliwo gazowe_zm1.docx
Załącznik nr 7 do SWZ ppu_paliwo gazowe_zm1.pdf