Postępowanie nr 2/2021 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego za pośrednictwem miniportalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej równowartości kwoty określonej w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby szkół i placówek oświatowych z dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000291961%2F01

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/25bb47fd-40df-4f8b-b554-ec53103cbc29

Dokumenty:
2021_BZP_00291961_01_gaz.pdf
SWZ_2_2021_gaz.docx
SWZ_2_2021_gaz.pdf
Załącznik_nr_2_do_SWZ_-_OPZ_gaz.pdf
Załącznik_nr_7_do_SWZ_ppu_paliwo_gazowe.docx
Załącznik_nr_7_do_SWZ_ppu_paliwo_gazowe.pdf