Postępowanie nr 1/2021 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego za pośrednictwem miniportalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej równowartości kwoty określonej w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). na zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

Ogłoszenie zostało opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9ab53-7350-ba17-0650-df0001e177a8

Dokumenty:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00276406/01
SWZ_1_2021_energia cieplna.pdf
SWZ_1_2021_energia cieplna.docx
Załącznik nr 2 do SWZ_2021.pdf
Załacznik nr 7 do SWZ ppu_ciepło.pdf
Załacznik nr 7 do SWZ ppu_ciepło.docx

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1707d31a-bbac-449d-a5f5-3b306fe40ffc