Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr 1/2019 na zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych

w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w zakresie sekcji IV.2.2 (kryteria oceny oferty) oraz sekcji IV.6.2 (termin składania ofert).

Zmiana SIWZ w zakresie sekcji X pkt.10; sekcji XI pkt.1,4 Termin składania ofert, otwarcia ofert ; sekcji XI pkt 9; sekcji XIII pkt.1 kryterium 4 , pkt.6

Zmian załączników do SIWZ w zakresie : załącznik nr 1 formularz ofertowy -sposób zaokrąglania wyliczonej ceny; oświadczenia  pkt.5, pkt.6 załącznik nr 3 pkt.2 ; pkt.2.1)

 

           

            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540239727-N-2019 7.11

            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540245489-N-2019 14.11

            Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

            SIWZ zakup energii

            Załącznik do SIWZ zakup energii