Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr 1/2019 na zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Włochy

m. st. Warszawy w zakresie sekcji III.2.2 (podstawy wykluczenia) oraz sekcji IV.6.2 (termin składania ofert).

https://www.dbfo-wlochy.waw.pl/attachments/article/43/SIWZ przetarg ciepło DBFO 7.11.2019.pdf

https://www.dbfo-wlochy.waw.pl/attachments/article/43/SIWZ%20za%C5%82%C4%85czniki.pdf

https://www.dbfo-wlochy.waw.pl/attachments/article/43/za%C5%82aczniki%20do%20SIWZ%20zakup%20energi%20cieplnej%20DBFO%207.11.2019.doc