Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:
sukcesywną dostawę środków czystości dla 12 szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Dokumenty:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego [Opis przedmiotu zamówienia].pdf
Załącznik nr 2 do 2_ZO_2022.xlsx
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego [Wzór umowy].docx
Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia.docx
Zapytanie ofertowe_2_ZO_2022_środki_czystości_DBFO_Włochy.pdf