ikona przedstawiająca budynek

PLACÓWKI

Szkoły podstawowe 6

Przedszkola 10

Licea Ogólnokształcące 3

Technika profilowane 1

Poradnie 1

Razem 21

ikona przedstawiająca dzieci siedzące w ławce

DZIECI

Szkoły podstawowe 3 434

Przedszkola 1 380

Licea Ogólnokształcące 868

Technika profilowane 495

Razem 6 177ikona przedstawiająca teczkę

ETATY

Liczba etatów pedagogicznych:

Szkoły podstawowe407,78

Przedszkola 161,04

Licea Ogólnokształcące 61,22

Technika profilowane 42,26

Poradnie 21,75

Razem 694,05

Liczba etatów administracji i obsługi:

Szkoły podstawowe 94,23

Przedszkola 148,50

Licea Ogólnokształcące 21,00

Technika profilowane 9,75

Poradnie 3,00

Razem 276,48